Strona główna » Ubezpieczenie zdrowotne

      Pragnę z satysfakcją poinformować, iż w wyniku rozmów prowadzonych przez Fundację Wsparcia Policjantów działającą przy NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji, w dniu 28.04.2016 r. została zawarta umowa z Firmą LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób wskazanych przez Fundację, w ramach grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

      W mojej ocenie wynegocjowane warunki są bardzo korzystne dla świadczeniobiorców. Miesięczny koszt uczestnictwa w ww. programie wynosi 100 zł od osoby. W ramach zaoferowanego nam tzw. „Benefitplanu Comfort Plus” osoby, które zdecydują się skorzystać z tej oferty będą miały zagwarantowany bardzo szeroki i kompleksowy zakres usług medycznych , dużo bardziej atrakcyjny od innych, analizowanych przez nas ofert na rynku.

      Minimalny czas uczestnictwa to 12 miesięcy, zaś ilość osób – to co najmniej 250, przy czym zainteresowani mogą już od 1 czerwca 2016r. korzystać z usług LUX MED, zaś docelowa minimalna ilość ubezpieczonych powinna być osiągnięta do 1 lipca 2016r.

      Informuję, że aby przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 1 czerwca 2016r. należy dostarczyć do 20 maja 2016 r. – do siedziby Fundacji Wsparcia Policjantów (adres 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, pokój nr 105 lub 107) osobiście lub listownie, wypełnione i osobiście podpisane formularze: deklaracji przystąpienia do Benefitplanu LUX MED oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie (w tym terminie) przelać składkę w wysokości 100 zł na rachunek bankowy Fundacji Wsparcia Policjantów nr 81 1440 1299 0000 0000 0794 6988. Na poleceniu przelewu należy podać: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, nazwę pakietu oraz okres za jaki jest wnoszona opłata. Np. „Jan Kowalski, Comfort Plus, 06.2016”. Brak wpływu środków na konto Fundacji uniemożliwi objęcie umową zainteresowanych we wnioskowanym czasie.

Szczegóły oferty znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji – http://www.fundacja-nszzp.pl/