Strona główna » Święto Policji 2019

Święto Policji 2019

W dniu 26.06.2019 roku w Warszawie na Zamku Królewskim oraz 28.10.2019 roku w siedzibie Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 na „Białej Sali” odbyły się uroczyste spotkania z okazji Święta Policji 2019.

         Na uroczystości przybyli przedstawiciele kierownictwa służbowego, przedstawiciele Zarządów Terenowych NSZZP garnizonu stołecznego i zaproszeni goście, reprezentujący instytucje wspierające działalność Zarządu Wojewódzkiego NSZZP KSP. Wspomniani goście reprezentowali m.in. takie instytucje jak LUXMED, RMF FM, PZPN, władze samorządowe, środowisko akademickie, Polski Związek Wędkarski oraz głównego sponsora PZU Życie SA.

Podczas spotkań wręczono odznaczenia związkowe dla członków związku oraz osób wspierających działalność związkową. Uczestnicy zostali poinformowani, że sponsorem uroczystości jest firma PZU.