Strona główna » Kursy motorowodne

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KRP Warszawa VII informuje, iż w 2024 roku w ramach podpisanego porozumienia z Akademia Nautica ceny kursów przedstawiają się następująco:

Kurs na sternika motorowodnego:
Członkowie NSZZP – 320,-
Policjanci niezrzeszeni – 350 ,-

Kurs na żeglarza jachtowego: tryb ekonomiczny (omegi)
Członkowie NSZZP – 1140,-
Policjanci niezrzeszeni – 1190 ,-

Kurs na żeglarza jachtowego: tryb standardowy (omegi i kabinówki)
Członkowie NSZZP – 1320,-
Policjanci niezrzeszeni – 1370 ,-

Osoby zainteresowane odbyciem szkoleń proszę kontaktować się
z organizatorem szkoleń Academia Nautica – Magdalena CHOCHOLAK kom: 501- 015 – 115 , +48 22 651 90 35, www.anw.pl – kontakt.

Proszę poinformować organizatora o chęci przystąpienia do szkolenia w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy ZW NSZZP KSP a Academia Nautica.