Uprzejmie informuję, iż Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Stołecznej Policji wraz z Fundacją Wsparcia Policjantów pod honorowym patronatem Komendanta Stołecznego Policji inspektora Michała Domaradzkiego zorganizował w Warszawie „Maraton Strzelecki” dedykowany dla wszystkich policjantów garnizony stołecznego.

„Maraton Strzelecki":
• odbywał się w dniach 9 – 11 października 2014 r. – czwartek, piątek, sobota „non stop", w celu umożliwienia policjantom bez względu na porę dnia uczestnictwo w maratonie;


• miejsce maratonu – obiekt „Szczęśliwice" – Mobilna Strzelnica Bojowa;

• uczestnictwo w maratonie bezpłatne;
• uczestnicy maratonu byli cały czas pod opieką wykwalifikowanych instruktorów przez cały czas jego trwania;
• uczestnicy w trakcie maratonu mieli zapewnioną opiekę medyczną;

 

Maraton miał na celu podniesienie umiejętności policjantów w posługiwaniu się bronią palną, a ideą przewodnią jest doskonalenie umiejętności strzeleckich wszystkich policjantów a nie wyspecjalizowanych drużyn.
W trakcie trwania „maratonu Strzeleckiego" istniała możliwość odbycia sprawdzianu strzeleckiego przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji (niezbędne było posiadanie „Arkusza Wyszkolenia Strzeleckiego").
W późniejszym terminie przedstawimy relację z „Maratonu Strzeleckiego".