Warszawa, dn. 18.03.2020 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Policjanci

            W tym okresie próby dla całego społeczeństwa, wspólnie z pracownikami służby zdrowia i wszystkich służb państwowych, stoimy na pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa. Wielu z nas ma różnego rodzaju obawy i lęki związane z niepewnością dotyczącą co przyniesie nam dzień jutrzejszy. Jednak codziennie pokonujemy stres, stawiamy się do służby - realizujemy nasze obowiązki. Zachowujemy spokój i rozwagę, bo nasza odpowiedzialna postawa udziela się innym.

Chciałbym Wam bardzo podziękować za waszą codzienną odwagę oraz poświęcenie. Podziękowania należą się także waszym rodzinom, które martwią się o Was, gdy wychodzicie na służbę, aby wypełniać rotę ślubowania.

Skala epidemii spowodowała, że nikt nie był w pełni przygotowany na pojawiające się wyzwania, jednak wszyscy starają się, aby sukcesywnie doposażać wszystkie służby w środki ochrony i inne niezbędne wyposażenie.

NSZZ Policjantów wspólnie z wami i stroną służbową, stara się rozwiązywać, jak najszybciej pojawiające się problemy. Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej zapewnił mnie, że żaden policjant nie zostanie pozostawiony sam sobie.

Ze swojej strony pragnę was zapewnić, że uczynię wszystko, aby policjantom i ich rodzinom została udzielona, każda możliwa pomoc oraz wsparcie. Jednocześnie bardzo proszę o przekazywanie informacji o pojawiających się problemach do ZW NSZZ Policjantów KSP.  

                                                                 

                                                                                              Przewodniczący ZW NSZZP KSP

 

                                                                        mł. insp. Mirosław Bednarski

tekst w pdf do pobrania