Uchwała nr 110/VII/2018

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

 

Zarząd Główny NSZZ Policjantów na swoim posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku, działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu NSZZ Policjantów postanowił o podjęciu od dnia 27 czerwca 2018 r. ogólnokrajowej akcji protestacyjnej i kontynuowanie tej akcji do momentu podpisania ze stroną rządową porozumienia gwarantującego spełnienie postulatów, o których mowa w uchwale Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 95/VII/2018 z dnia 13 marca 2018 r., o powołaniu komitetu protestacyjnego.

 

Szczegółowe informacje na stronie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów - http://nszzp.pl/komunikaty/komunikat-zarzadu-glownego-nszz-policjantow-w-sprawie-ogolnokrajowej-akcji-protestacyjnej/